شرکت گاز استان گیلان


سایت شرکت گاز استان گیلان


وب سایت شرکت گاز استان گیلان،در زمینه دریافت، توزیع، خرید و فروش، حق العملکاری گاز طبیعی، مطالعه، تهیه و تنظیم ، اجراء ، حفاظت و اداره عملیات مربوط به طرحهای احداث خطوط فرعی و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تاسیسات مربوطه در استان گیلان فعالیت می کند.شرکت گاز استان گیلان تاکنون موفق شده است به 46 شهر از 50 شهر و 747 روستا از 2694 روستا از شهرها و روستا های استان گیلان گاز رسانی نموده و گازرسانی به سایر شهرها و روستاهای استان در برنامه کار این شرکت قرار دارد هم اكنون تعداد 43 اداره گاز در سطح استان گيلان مشغول خدمت رساني به مشتركين و مردم مي باشند .اين شركت ضمن حضور در جشنواره و ارزيابيهاي ملي تاكنون موفق گرديده است درشش سال متوالي مقام اول جشنواره شهيد رجايي استان گيلان را در بخش شركتهاي دولتي كسب نمايد.

در اجرای قرارداد همکاریهای اقتصادی و فنی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ( سابق ) که در سال 1966 به امضاء رسید مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مدت 15 سال ( از سال 1970 الی 1985) برای اجرای طرحهای ذوب آهن و ماشین سازی و احداث خطوط لوله سراسری گاز ایران به شوروی صادر گردد. از اینرو شهرهای رشت و آستارا در اجرای موافقت نامه مزبور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند که عملیات گازرسانی در سال های ابتدایی توسط گاز رسانی و فروش منطقه 3 ( گازرسانی و فروش تهران ) هدایت و اداره می شد تا اینکه با توسعه گازرسانی به شهرها ، گازرسانی و فروش منطقه ده گیلان در تاریخ 16/5/1369 تشکیل و از منطقه 3 تهران جدا و عملاً شروع به فعالیت نمود به گونه ای که سازمان پرسنلی آن در تاریخ 3/6/1369 به منظور جذب و تکمیل نیروی انسانی به تصویب رسید. سپس در تاريخ 29/9/77 شرکت گاز استان گیلان ( سهامی خاص ) تحت شماره 146419 به ثبت رسیده به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران ، جایگزین منطقه ده گاز گیلان گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از « دریافت، توزیع، خرید و فروش، حق العملکاری گاز طبیعی، مطالعه، تهیه و تنظیم ، اجراء ، حفاظت و اداره عملیات مربوط به طرحهای احداث خطوط فرعی و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تاسیسات مربوطه در استان گیلان»

شرکت گاز استان گیلان تاکنون موفق شده است به 46 شهر از 50 شهر و 747 روستا از 2694 روستا از شهرها و روستا های استان گیلان گاز رسانی نموده و گازرسانی به سایر شهرها و روستاهای استان در برنامه کار این شرکت قرار دارد هم اكنون تعداد 43 اداره گاز در سطح استان گيلان مشغول خدمت رساني به مشتركين و مردم مي باشند .اين شركت ضمن حضور در جشنواره و ارزيابيهاي ملي تاكنون موفق گرديده است درشش سال متوالي مقام اول جشنواره شهيد رجايي استان گيلان را در بخش شركتهاي دولتي كسب نمايد. همچنين اين شركت از سال 82 تاكنو ن گواهينامه ISO9001 و ISO14001 و OHSAS180 را كسب نموده و همچنين در سال جاري به عنوان يكي از 5 شركت برتر زير مجموعه وزارت نفت موفق به دريافت گواهينامه صنعت سبز گرديد. مشترکین شرکت گاز استان گیلان را می توان به سه بخش خانگی ، تجاری و صنعتی نام برد. همچنین این سازمان درتعامل با جامعه بيروني نظیر استانداری، شهرداری ، محيط زيست ، ناجا و سازمانهای حفار و... می باشد. در خصوص سازمانهای بالا دست گازگیلان می توان به شرکت ملی گاز ایران ، وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری اشاره نمود. همچنين شركت با واگذاري كليه امور اجرايي(پروژه هاي شبكه گذاري ،انشعاب ، پشتيباني ، امداد، تعميرات ، نظارت ) به پيمانكاران واجد شرايط ماموريت هاي خويش را به انجام مي رساند هم اكنون تعداد 386 نفر پرسنل رسمی سطوح تحصیلات مختلف در رده های شغلي مختلف سازمان مشغول بکار می باشند. درصد نيروي تحصيل كرده معادل 52% و ديپلم و پايين تر معادل 48% مي باشد و همچنين 10% از كاركنان شركت خانم و 90% آقا هستند

تشريح فرآيند تعالي سازماني

شركت گاز گيلان پس از توفيق شركت در دستيابي به گواهينامه IMS در سال 82، به عنوان يكي از اولين شركت گاز استاني استقرار مدل تعالي سازماني EFQM رادر دستور كار قرارداد و در اولين سال حضور 1386 به كسب گواهينامه تعهد به تعالي در فرآيند ارزيابي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني گرديد. با توجه به اينكه اساس اين مدل حركت پيوسته و همه جانبه به سمت تعالي سازماني مي باشد تصميم بر اين گرديد تا سازمان با تشكيل گروه هاي تعالي طي برنامه ريزي چند ساله جهت كسب تقدير نامه جايزه ملي آماده گردد. به اين منظور در سالهاي 87 و 88 سازمان با ترويج فرهنگ تعالي و اجراي پروژ ه هاي بهبود ضمن تمديد سطح تعهد به تعالي در فرآيند ارزيابي به چشم انداز خود كه كسب تقدير نامه سال 89 مي باشد نزديكتر گرديد. سرانجام در سال جاري سازمان ، بهره گيري از اكثريت نيروهاي فعال جهت حضور در تقدير نامه اعلام آمادگي نمود.

درسال 89 پس از سازمان دهي چهار كميته تخصصي خودارزيابي جهت مشاركت مديران و كارشناسان كليدي شركت زير نظر كميته رهبري تعالي اقدام به برگزاري آموزشهاي آشنايي با مدل EFQM و RADAR سال 2010 گرديد. سپس منشور تعالي توسط مدير عامل تدوين و در شركت اطلاع رساني گرديد. اعضاء كميته ها به صورت ساختار يافته اقدام به خودارزيابي با استفاده از روش كارگاه – پروفرما نموده اند و امتياز خودارزيابي بالغ بر 350 امتياز گرديد. سپس تحليل يافته هاي خود ارزيابي منجر به تعريف پروژه هاي بهبود شامل نظام بهينه كاوي ، ارزيابي 360 درجه مديران ، 5S ، مديريت استراتژيك و مهندسي مجدد فرآيندها گرديد و در نهايت اظهار نامه شركت در سطح تقدير نامه با مشاركت مديران و كارشناسان كليدي شركت تدوين گرديد. شايان ذكر است در طي اين فرآيند مديران ارشد تعهد خود را به فر طراحی وب سایت شرکت گاز رشت آيند تعالي از طريق تشويق دست اندركاران ، مشاركت در جلسات آموزش و خود ارزيابي ، برگزاري هفتگي جلسات كميته راهبري و پيگيري پيشرفت پروژه هاي بهبود نشان داده اند.سرانجام در سال 89 اين شركت موفق به دريافت تقدير نامه دو ستاره تعالي سازماني گرديد.

نشست وزير محترم نفت با مديران هم خانواده و استاندار محترم گيلان


به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان گيلان ، پس از کلنگ زنی بزرگترین سایت گازی شمال کشور در صبح روز دوشنبه 19 دی ماه سال 90 در سواحل شهرستان رودسر استان گیلان ، وزیر محترم نفت به همراه مدیران هم خانواده و همچنین استاندار محترم گیلان و تنی چند از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، جلسه ای به منظور استماع گزارشات مدیران استانی وزارت نفت و رسیدگی به مشکلات سر راه ایشان در جهت خدمات دهی بهتر و شایسته تر به مردم شریف استان و همچنین ابراز نکاتی ارشادی از سوی ایشان، در سالن کنفرانس شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان تشکیل جلسه دادند .

در این جلسه ابتدا استاندار مکتبی گیلان از جناب آقای وزیر و همچنین کلیه عزیزانی که در مسیر تحقق راه اندازی سایت پشتیبانی سردار جنگل رودسر، برای استان ولایتمدار گیلان زحمت کشیده اند تقدیر نمودند اطراحی وب سایت شرکت گاز استان گیلان،در زمینه دریافت، توزیع، خرید و فروش، مطالیشان در طراحی وب سایت قيمت گاز رشت ادامه افزودند شرکتهای گاز و پخش فرآوردهای نفتی در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه عملکرد بسیار خوبی ارائه نمودند. همچنین ایشان از شرکت گاز استان بدلیل پیشرو بودن در امر خدمات گازرسانی به مجتمع های مسکن مهر در استان تقدیر ویژه نمودند . در ادامه مدیر پخش منطقه به خیر مقدم گویی پرداختند . سپس مهندس نورموسوی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گاز استان پرداخته و ضمن اشاره به دست آوردهای شرکت گاز استان به خصوص در طول خدمت دولت نهم و دهم در خدمات دهی به مردم شریف استان ، در خصوص تکمیل تحقق مصوبات سه دوره سفر ریاست محترم جمهوری که مستلزم حمایت مالی می باشد خواستار مساعدت ویژه تر جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم نفت گردیدند .

در ادامه پس از ارائه موارد توسط سایر مدیران استانی وزارت نفت ، آقای مهندس قاسمی وزیر محترم نفت هم متقابلاً از همه عوامل اجرایی زحمتکش در جهت تأمین عرصه مورد نیاز و شروع بکار سایت پشتیبانی سردار جنگل رودسر، به خصوص از آقای سعادتی استاندار محترم استان گیلان تقدیر و تشکر نمودند و ضمن تشریح پروژه و بهره های کلان سایت بزرگ گازی سردار جنگل ، به نکات مهمی دیگر نیز اشاره نمود.

ایشان ابتدا با بر شمردن مسولیتها و وظایف وزارت نفت در همه استانهای کشور ، گفت : برغم طراحی وب سایت گازبها رشت وجود جمعیت زیاد نیرو انسانی و صرف هزینه های زیاد در پالایشگاهها و بعضی دیگر از قسمتهای مشابه به دلیل درون سازمانی بودن خدمات ایشان ، عملاً چهره قضاوت مردم از وزارت نفت به عملکرد شرکت پخش فرآوردهای نفتی و خصوصا شرکت گاز در استانها برمی گردد و سایر نیروها در صنعت بزرگ نفت و گاز کشور ، خدماتشان برای مردم شریف قابل مشاهده نمی باشد . ایشان افزود ، میزهایی که ما پشت آن نشسته ایم متعلق به مردم است ، لذا باید ملکه ذهنی ما و همکاران ما خدمت بی منت به مردم باشد .

ایشان نکته دوم از بیانات خود را رسیدگی به کارکنان وزارت دانسته و افزودند ، وزارتخانه کارآمد باید کارکنان کارآمد داشته باشد . لذا علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا می بایست ایجاد رضایت شغلی ، رعایت شأن و شنونات کارکنان و ایجاد اعتماد میان ایشان نیز در دستور کار مدیران و واحدهای خدماتی مانند بهداری و بهداشت و ... قرار گیرد ، و من توجه ویژه به این امر را خواستارم .

آقای مهندس قاسمی در ادامه با نوید دهی به همکاران نیروهای پیمانکاری افزودند ، ما برای ایشان برنامه ریزی کرده ایم و در آینده بخشی از نیروهای پیمانکاری پس از سپری نمودن آزمونهای متعدد به صورت قرارداد مدت معین در خواهند آمد و سایر طراحی وب سایت وسايل گازي رشت عزیزان نیز به شیوه هایی نظیر شرکت تعاونی از وضع موجود به شرایط بهتری ارتقاء پیدا خواهند نمود ، ایشان گفت البته دوستان می بایست تحمل کنند چون این کار مستلزم صرف زمان خواهد بود و ما در حال کار کارشناسی و برنامه ریزی جهت تحقق موضوع هستیم .

ایشان در پایان آرزو نمودند که با پشتکار همه کارکنان وزارت نفت ، این صنعت به یک صنعت کار آمد و توانمند در کشور تبدیل گردد .كلنگ زني سايت بزرگترين ميدان گازي شمال كشور در شهرستان رودسر استان گيلان

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان گيلان صبح روز دوشنبه مهندس رستم قاسمي وزير نفت ايران با حضور در مراسم كلنگ زني ميدان گازي سردار جنگل شهرستان رودسر از استان گيلان اظهار داشت : ايران سرزميني پهناور و داراي مردماني بزرگ و غيور است. نقش بي بديل كشورمان در معاملات بين المللي بر هيچكس پوشيده نيست .

وزير نفت با اشاره به موقعيت ژئو پلتيك ايران تصريح كرد: وجود انرژي فسيلي در كشور به عنوان نقطه ي عطفي در معاملات بازار بين المللي ، نقشي است كه با وجود همه فشارهاي دنيا قابل حذف نيست.

ايشان افزود : دنيا امروز به دنبال انرژي پايدار است كه ايران محل وجود اين انرژي مي باشد. حال كه حضرت حق نعمت و منابع عظيم نفتي خود را در شمال طراحی وب سایت طرح هاي عمراني رشت و جنوب كشور گسترانيده است بر ماست كه با عزم راسخ در بكار گيري بهينه اين انرژي گام برداريم.

مهندس قاسمي ضمن قدرداني از همت و تلاش مسئولان استاني يادآور شد: استان گيلان در طول تاريخ همواره داراي مردمي مرز دار و ولايتمدار بوده و هست ، بايد اذعان كرد با استخراج اين نعمت خدادادي شاهد تحولات بسيار عظيم در آينده اي نه چندان دور در گيلان خواهيم بود.

وزير نفت خاطر نشان كرد: شركت ملي نفت ايران براي كشف اين ذخيره ي جديد هيدرو كربوري تاكنون 7 حلقه چاه اكتشافي در آبهاي عميق درياي خزر حفاري كرده است كه در نهايت هشتمين چاه اكتشافي در اين حوزه ي دريايي به كشف يك ميدان بزرگ گازي ختم شد اما هدف اصلي رسيدن به نفت بوده كه شركت نفت خزر با ادامه حفاري و رعايت تمام مسائل ايمني پس از كشف مخزن گاز به دنبال دسترسي به نفت در لايه هاي پايين تر در آبهاي عميق درياي خزر مي باشد.

وي با اشاره به اتصال ميدان گازي سردار جنگل به انتقال خطوط گاز كشور بيان كرد : اين اتصال مي تواند زمينه هاي صادرات را براي ايران عزيز فراهم نمايد كه در اينصورت شاهد تحولات اساسي در كشور خواهيم بود . گفتني است كه در اين كشف با دستيابي به دانش و فناوري حفاري در آبهاي طراحی وب سایت ادراري رشت عميق و تاثير بسزاي آن در اقتصاد و توسعه ي صنعتي به عنوان دو ويژگي مهم مي توان اشاره نمود .

اصولي مدير عامل شركت نفت خزر كشف ميدان گازي سردار جنگل را چراغ توسعه و توليد براي صنعت نفت ايران دانست و اظهار داشت : تلاشها براي اكتشاف در درياچه ي خزر به سالهاي پيش از انقلاب بر مي گردد و پس از انقلاب نيز اكتشاف در آبهاي عميق اين درياچه انجام شد كه پس از پيگيري مستمر بيش از 46 بلوك در اين درياچه شناسايي شد كه عمده ي آنها در آبهاي عميق هستند و بيش از 8 بلوك اصلي در اين درياچه مورد توجه قرار گرفته است.

وي ضمن قدر داني از مسئولين استاني و شهرستاني و نمايندگان مردم گيلان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : سكوي حفاري نيمه شناور ايران – امير كبير ، مي تواند در سطح آب به صورت نيمه شناور ، عمليات حفاري را تا عمق 1030 متري سطح دريا و تا 6 هزار متري بستر دريا انجام دهد.وزنوب سایت شرکت گاز استان گیلان،در زمینه دریافت، توزیع، خرید و فروش، حق العملکاری گاز طبیعی، مطالعه، تهیه و تنظیم ، اجراء ، حفاظت و اداره عملیات مربوط به طرحهای احداث خطوط فرعی و شبکه های توزیع گاز طبیعی و تاسیسات مربوطه در استان گیلان فعالیت می کند.شرکت طراحی وب سایت شركتي رشت گاز استان گیلان تاکنون موفق شده است به 46 شهر از 50 شهر و 747 روستا از 2694 روستا از شهرها و روستا های عه، تهیه و تنظیم ، اجراء ، حفاظت و اداره عملیات مربوط در استان فعالیت می کند. اين سكوي نيمه شناور ، بدون متعلقات آن در 14 هزار تن است و با ادامه فعاليت آن كار اكتشاف در آبهاي عميق جنوب درياي خزر امكان پذير است.

اصولي با اشاره به اشتغالزايي 100 هزار نفر در اين سايت اظهار داشت :اين سايت در حال حاضر در منطقه ي ساحلي رودسر در زميني به مساحت 300 هكتار در حال واگذاري مي باشد كه نزديكترين ساحل به اين ميدان تازه كشف شده با فاصله 188 كيلومتر در گيلان ، و دورترين آن با فاصله 250 كيلومتر در نكا مازندران است .

مدير عامل شركت نفت خزر با تا كيد بر برآورد هزينه ي 1000 ميليارد توماني پروژه فوق گفت : اين هزينه ها شامل ايجاد تاسيسات زير بنايي، كشتي سازي و سازه هاي سكوهاي نفتي و گازي خواهد بود. گفتني است كه برق 10 مگا وات و فرودگاه بالگرد از پيش نيازهاي انجام اين پروژه مهم ملي است.

مهندس مهدي سعادتي استاندار گيلان نيز در اين مراسم طي سخناني بيان داشت : به بركت سال جهاد اقتصادي و عنايت مقام معظم رهبري و طراحی وب سایت خرید و فروش گاز رشت رياست محترم جمهوري به مردم شمال كشور هديه ايي بسيار بزرگ عطا شده است .

استاندار گيلان احداث سايت پشتيباني ميدان گازي سردار جنگل را آغاز تحول بسيار عظيم براي شمال كشور دانست و تصريح كرد: امروز بعداز 33 سال از انقلاب اسلامي و در اوج توطئه هاي وسيع دشمنان نا باورانه شاهد اين بركت عظيم در زمينه ي صنعت نفت و گاز هستيم و با توكل به خدا و توسل به ائمه اطهار قله هاي پيشرفت را يكي پس از ديگري طي خواهيم نمود.

وي افزود: ايران اسلامي امروز به عنوان يك كشور متمدن به باشگاه بزرگي تبديل شده است كه در مقابل همه توطئه هاي دشمن با قدرت تمام ايستادگي خواهد كرد.

در پايان مراسم و با حضور مسئولين كلنگ آغاز عمليات سايت پشتيباني ميدان گازي سردار جنگل شهرستان رودسر در استان گيلان توسط مهندي قاسمي وزير محترم نفت جمهوري اسلامي ايران در ميان استقبال بي نظير مردم قدرشناس استان ، استاندار مكتبي و پر تلاش، روحانيون معزز و خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران عزيز به زمين زده شد.

در راستاي صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي از بانوان محجبه برتر شركت گاز استان گيلان تقدير بعمل آمد
به گزارش روابط عمومي شركت گاز گيلان ، همزمان با ولادت امام موسي كاظم (ع) در مراسم باشكوهي با حضور مهندس نورموسوي مديرعامل شركت گاز طراحی وب سایت گازرساني رشت گيلان ، معاونين ، مسئولين و كاركنان شركت تقدير بعمل آمد.
در ابتداي مراسم جناب آقاي محقق رئيس امور اداري و صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي گزارشي از عملكرد ستاد ارائه و نحوه انتخاب بانوان برتر را به اطلاع مدعوين رساندند.مهندس نورموسوي مديرعامل شركت گاز گيلان ضمن تبريك و تهنيت به مناسبت ولادت حضرت امام موسي كاظم (ع) با بيان اينكه الگوي همه زنان عالم حضرت فاطمه (س)، حضرت زينب (س) و حضرت فاطمه معصومه (س) هستند گفت: زنان ايراني ما نيز با تأسي از رفتار ، كردار و زندگي آنان عفاف و حجاب را امر لازم براي خود در جامعه مي دانند و با رعايت حجاب و عفاف خود امروز در سطح منطقه بعنوان يك الگو مطرح هستند ايشان افزود: در ادارات ما نيز حفظ حجاب ضروري است و ملاك ها و معيارهايي كه در اين راستا تعريف شده همه همكاران ما بسيار به اين معيار پايبند و به اين امر مقيدند و انتخاب بانوان برتر در چنين شرايطي طبعاً براي كميته صيانت كار سخت و دشواري بود كه با همه اين امر ، تعدادي را به عنوان بانوان برتر معرفي نمودند كه به همه اين خواهران تبريك عرض مي نمايم.
در پايان نيز به 8 نفر بانوان محجبه برتر لوح تقدير و هدايايي به رسم يادبود اهداء گرديد.بازديد طراحی وب سایت گاز طبيعي رشت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران از مركز مانيتورينگ ايستگاههاي تقليل فشار و صنايع عمده در شركت گاز استان گيلان
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان گيلان ، دكتر پاك سرشت مدير پژوهش و فناوري و مهندس بنياد رئيس امور پژوهش ، توسعه و فناوري شركت ملي گاز ايران از مركز مانيتورينگ ايستگاههاي تقليل فشار ( C.G.S ) و صنايع عمده و جايگاههاي فروش گاز ( C.N.G ) مستقر در اداره مركزي شركت گاز استان گيلان بازديد نمودند .
در اين بازديد كه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره آن شركت حضور داشتند ، گزارش روند اجراء پروژه توسط رئيس اندازه گيري و توزيع گاز ارائه و اعلام گرديد ، هم اكنون اطلاعات 15 ايستگاه تقليل فشار شامل فشار ورودي و خروجي ، دما ، سرعت گاز ، حجم گاز عبوري بصورت ساعتي و روزانه به اين مركز منتقل مي شود . اطلاعات مذكور بصورت پيام كوتاه ( SMS ) به مسئولين تعريف شده ذيربط در ساعات مورد نظر طي روز ارسال ميگردد .
سيستم مذكور قابليت ارتفاء براي نصب ساير موارد كنترلي از قبيل ON- OFF شيرها ، تنظيم فشار از راه دور و نصب سيستمهاي امنيتي و حفاظتي و كنترل روشنايي ايستگاهها و . . . از مركز مانيتورينگ را دارد.
هم چنين اطلاعات 35 ايستگاه مصرف كنندگان عمده و CNG طراحی وب سایت قبض گاز رشت در سطح شركت گاز استان گيلان شامل مصرف ، فشار و دما بصورت ساعتي و روزانه جمع آوري و به مركز مانيتورينگ اداره مركزي ارسال ميگردد و در نهايت اطلاعات خروجي سيستم منجر به اعلام مصرف صنايع عمده جهت توليد قبض گاز مصرفي خواهد شد .
براساس اظهارات مدير عامل شركت گاز استان گيلان ، برنامه توسعه و اجراي سيستم مانيتورينگ و قرائت از راه دور مصرف كنندگان صنايع عمده به 60 ايستگاه در دستور كار اين شركت مي باشد .
در ادامه رئيس امور پژوهش شركت گاز استان گيلان افزود : مهمترين مشكل براي توسعه و بهره برداري بهينه از سيستم مانيتورينگ بستر مناسب خطوط ارتباطي مي باشد و درخواست مساعدت با اجراي پروژه پژوهشي مطالعه و ارائه بهترين پيشنهاد براي ايجاد زير ساخت ارتباطي بين ايستگاههاي تقليل فشار و ادارات گاز در سطح استان گيلان را نمود .
پس از بازديد از سايت مركز مانيتورينگ در اداره مركزي ، مديريت پژوهش و فناوري ، رئيس پژوهش و توسعه فناوري و اعضاء‌هيئت مديره به همراه مدير عامل شركت گاز استان گيلان از ايستگاه تقليل فشار 000,200متر مكعب كفترود رشت و ايستگاه گاز يكي از جايگاههاي CNG بازديد نمودند .
استان گیلان گاز رسانی نموده و گازرسانی به سایر شهرها و روستاهای استان در برنامه کار این شرکت قرار دارد هم اكنون تعداد 43 اداره گاز در سطح استان گيلان مشغول خدمت رساني به مشتركين و مردم مي باشند .اين شركت ضمن حضور در جشنواره و ارزيابيهاي ملي تاكنون موفق گرديده است درشش سال متوالي مقام اول جشنواره شهيد رجايي استان گيلان را در بخش شركتهاي دولتي كسب نمايد.به پشتوانه علم و دانش خود و بهره گیری از توانمندیهای افراد کارشناس ، هنرمندان در امر طراحی گرافیک و  افراد با تجربه ، با اعتقادی که به هدف خود داریم بهترین ها را برای شما می آفرینیم

دهه اخير جهان شاهد حضور فعال و پرفروغ رسانه اي نو و فراگير به نام اینترنت بوده است که حد و مرزها را در نوردیده و دروازه ای برای جهانی شدن در اختیار ما قرار داده است

مجموعه ما گروهی است که همیشه وهمیشه دو هدف بزرگ بهترین بودن و خلق بهترین را در سر می پرورانده است .به پشتوانه آرمانمان بهترین ها را برای بهترین ها می آفرینیم